Other News

İzmir’in EXPO’ya itibar katkısı

Neredeyse 150 yıllık bir geçmişi olan EXPO, düzenlendiği kentin dünyaya ve insanlığa bakışını ortaya koyması bakımından çok önemli bir etkinliktir. Şimdiye kadar EXPO sergisinin yapıldığı yerler, hem kendi ülkesindeki şehirler arasında önemli bir gelişme sağlamış, hem de dünyada öne çıkma ve tanınırlık bakımından bir fark yaratmışlardır. İzmir, çok çeşitli medeniyetlere beşiklik yapmış, henüz yeterince hak ettiği yere gelememiş bir kenttir. […]

Read more ›

Prof. Dr. Mehmet Tekelioğlu – TRT Türk – Ünsal Ünlü ile Masa Programı

http://www.youtube.com/watch?v=vhPdnwo8RLc Read more ›

EXPO gemisi mi su alıyor, Başkan’ın gemisi mi?

Bazı kentlerin EXPO adaylığı konusunda avantajları vardır. Belki bunların en önemlisi o kentin denizle irtibatı olup olmadığıdır. Fakat bazen avantaj ters tepebilir. İzmir için böyle bir risk var. Niçin mi? BIE delegeleri İzmir’e bakıp “Bu kadar güzel deniz varken, üstelik hem açık deniz hem bir körfeze sahipken, acaba niçin bu imkânlardan yeterince faydalanmıyor” derlerse ne diyeceğiz? O halde plan ve […]

Read more ›

İrlanda notları

Geçmişte yaptığımız hataları devam ettirmekte ısrar edersek sorunları içinden çıkılmaz hale getirmiş oluruz. Cumhuriyet’ten sonraki ulus devlet projesini, aradan onlarca yıl geçtikten sonra bile, elli yıl öncesinin anlayışıyla devam ettirme gayretleri, bizi çok ağır bir sorunla karşı karşıya bıraktı: Kürt sorunu. Şimdi bu sorunu aşmanın yollarını arıyoruz. Arayış her alanda devam ediyor. Elbette sorun sadece siyasetin konusu değildir. Toplumun bütün […]

Read more ›

Üniversiteler ve Anayasa Değişikliği

Üniversitelerimiz yeni öğretim yılına başladı. Yüksek öğretim hayatımız açısından ümit ve kaygıların çok yoğun olduğu bir dönemden geçiyoruz. Ümitlerimiz yoğun, çünkü bilim dünyamız her geçen gün ideolojik bakış açısını bir yana bırakıp bilimsel kriterleri esas alan bir yapıya kavuşuyor. Bu noktanın ne kadar önemli olduğunu 28 Şubat uygulamalarına bakarak görebiliriz. O dönemdeki yanlışları bugün savunan bile kalmadı neredeyse. Utanarak hatırlayacağımız […]

Read more ›

Nitelik ve nicelik AK Parti ve 10 yıl

Tarihimizin önemli dönüm noktaları vardır. Bu dönüm noktalarını olayların yaşandığı dönem itibariyle teşhis etmek bazen kolay, bazen zordur. Kimini hemen bilirsiniz, İstanbul’un fethi gibi, 27 Mayıs darbesi gibi. Kimi, dönüm noktası olarak hemen teşhis edilemez, sonradan anlarsınız, birinci dünya harbine girişimiz gibi… AK Parti’nin kuruluşu da tarihimizde dönüm noktası olmaya aday olaylardan biridir. Bu kanaate varmak için AK Parti’nin bugüne […]

Read more ›

Demokratikleşmenin Neresindeyiz?

3 Kasım 2002 seçimlerini takiben kurulan AK Parti hükümetleri, AB ile çok yakın temaslar sağladı. Bu temaslar hem bakanlar düzeyinde hem de bürokratlar düzeyinde yoğun bir şekilde gelişti. Hedef AB ile müzakere tarihini bir an önce alabilmekti. AB ile ilgilenen Avrupalı politikacıların o zamanlar bizim politikacılarımıza söyledikleri bazı hususları bugünlerde hatırlamamak mümkün değil. Müzakere tarihini birkaç şarta bağlı görüyorlardı. Demokrasi, […]

Read more ›

EXPO Diasporası

Avrupa Birliği yolunda Türkiye’nin uğraşması gereken en önemli sorun eğitimdir. Sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının serbest dolaşımı açısından değil, katma değer üretmenin en önemli unsuru olduğu için önemli eğitim. Bu konuya derinlemesine bir neşter ihtiyacını hemen herkes farklı bir biçimde dile getiriyor. Bir taraftan ilköğretimde verilen bilgilerin gereksizliği konuşuluyor, bir taraftan eğitim sistemimizin mal ve hizmet üretmek için gerekli ara elemanı […]

Read more ›

Expo ve işadamlarımız

Bundan beş altı yıl kadar önceydi. Avrupa Konseyi’nin bir genel kurul toplantısı için Strasbourg Havaalanı’na inmiştik. Alanda olağanüstü bir hazırlık göze çarpıyordu. Komisyon üyesi arkadaşlarımızla birbirimize takıldık: Fransızlar bizi nasıl karşılayacaklarını bilemiyorlar! Biraz sonra ne olduğunu anladık. Strasbourg Belediye Başkanı bir yabancı yatırımcıyı karşılamak için hazırlık yapıyordu. Bugün her ülke için yatırımcı ve iş adamı çok önemlidir. Dünyanın her kıtasıyla […]

Read more ›

EXPO ve sağlık sektörü

Toplum olarak bugün yaşadığımız bazı sorunları vaktinde niçin teşhis edip çözemediğimizi anlamak zorundayız. Bu sorunları çözmek daha sonra ya imkansız hale geliyor, ya da maddi ve manevi anlamda büyük maliyetler çıkarıyor. Birkaç örnek mi dediniz? O kadar çok ki. En başta geleni gecekondu sorunu. Batı toplumlarının çok önceden yaşadığı köyden şehre göç, bilinmeyen bir sorun değildi. Sanayileşmeye başladığımız yıllarda bu […]

Read more ›
shared on wplocker.com