AB İlerleme Raporu ve Anayasa değişikliği

AB İlerleme Raporu ve Anayasa değişikliği

AB’nin bir barış projesi olduğunu söyleyenler çok. Eğer AB standartlarına, geçmiş bütün medeniyetlerin insanlığa bıraktığı, oradan damıtılmış ortak değerler olarak bakarsak bu sözü doğru kabul edebiliriz. Bu bakış açısı elbette tartışılabilir. Orası ayrı bir iş. Ama bilinen bir husus var. Bu standartlar, pek çoğu denenmiş ve doğruluğu kanıtlanmış standartlardır.

Daha önce de dokunduğumuz gibi bizim için önemli olan bu standartları yakalamaktır. Fasılların açılmasıyla bu değerleri yakalamak daha kolay ve motive edici olabilir, ama fasıllar açılmadan da bu amaç için çalışmak pekâlâ mümkündür.

Dikkat edilirse beş-on yıl öncesinin raporlarıyla bugünün raporu farklı konuları ele alıyor, en azından eksikler olarak farklı noktalara vurgu yapıyor. Sebep, yapılan reformlardır elbette. Bu reformlar da fasıllar üzerindeki engeller devam ederken yapıldı.

2010 Anayasa referandumunun sonuçları raporda övgüyle anılıyor. O halde daha çok reforma gerek var diyebiliriz. Aslında İlerleme Raporu’nda eksiklikler olarak zikredilen hususların pek çoğunu gidermenin yolu yeni anayasadan geçiyor. Bu yolu açık tutmak gerekiyor. Paradigmayı değiştirmek işte budur. Daha çok demokrasi, daha çok insan hakları, daha çok hukuk.

Ekonomik gelişmişlik bunlara bağlı. Dış politikada başarı buna bağlı. Ahlaki olmak, tutarlı olmak, her zaman ve her yerde ayni ilkeleri savunmak… Önce demokrasi demek, Tunus’ta, Mısır’da, Libya’da, Suriye’de, her yerde… Bölgede saygın bir devlet olmak, ahlaklı olmak işte budur. Bu işler kolay değil. Vizyon ister, liderlik ister, ekip ister, milletin sesine uymak ister, bir de dua ister. Kısacası Anayasa, Türkiye’nin baş meselesidir. Rapordaki reform listesinin neredeyse tamamı Anayasa değişikliği ile yerine getirilebilir. Bu önemli iş gelecek seneki raporun da ana konusu olabilir. Bu, yüce Meclis’in elindedir.

Terör konuşarak geçirdiğimiz bir haftanın ardından, yapılan tartışmalardan çıkan sonuç belli. Terör örgütüne Türkiye’de yeni bir Anayasa yapmayı engelleme işi ihale edilmiş. En azından demokratik bir anayasayı engelleme işi… Meclisin bu tuzağa düşmeyeceğinden emin olmak isteriz.

Bir önceki yazıda İlerleme Raporu’nun ekonomi konusunda sıraladığı hususları bir başka yazıda ele alalım demiştik. Şimdi bunlardan belli başlılarına bakalım. İlk hüküm şu: “Hali hazırda Türkiye ekonomisinde sağlam bir toparlanma yaşanmaktadır.” Raporda, Türkiye ekonomisinin büyüme ve istihdamın artırılması açısından gösterdiği performans son derece olumlu karşılanmakta, bu performansa ulaşmada özel sektör yatırımlarının itici güç olduğu belirtilmektedir. Ayrıca Türkiye ekonomisinin ihtiyatlı kamu maliyesi yönetimi ve iyi düzenlenmiş mali sektör ile açık bir pazar ekonomisi olmaya devam ettiği vurgulanmaktadır. Türk bankacılık sisteminin küresel finansal kriz karşısında dayanıklılığını ve gücünü kanıtladığının altı çizilmekte, ancak hızla artan iç talebin bir sonucu olarak ithalatta yaşanan hızlı genişlemenin cari işlemler açığını daha da artırarak, ekonomi açısından önemli bir kırılganlık noktası oluşturduğuna dikkat çekilmektedir. Rapora göre, Türkiye’deki ekonomik gelişmeler işleyen bir piyasa ekonomisinin varlığını göstermektedir.

Raporun üzerinde durduğu birkaç önemli noktayı daha yazalım:

– Satın alma paritesine göre GSYH Avrupa ortalamasının % 48’i olarak gerçekleşti.

– Kuvvetli ekonomik büyüme güçlü bir işgücü artışı ve işsizlikte düşüş sağladı.

– Para politikası kredi genişlemesini kontrol altına almakta yetersiz kaldığı için kısmen başarılıdır. Yüksek emtia fiyatları ile birlikte bu durum Türkiye’nin büyüyen cari açığını beslemeye devam etmektedir.

– Mali saydamlığı sağlamak için mütevazı düzeyde çaba sarf edildi.

– Makroekonomik istikrar kırılgan durumda kaldı.

– Pazara girişlerdeki prosedürler azaltıldı fakat hala oldukça masraflı.

– Yasal sistem iş çevresine etkili bir destek sağlamaktadır.

– Finans sektörü daha önceden yapılan reformlar sayesinde oldukça kuvvetli durumdadır.

Şunu tekrar belirtmekte fayda var: Anayasa değişikliği elzemdir. Bu Anayasa değişikliğini gerçekleştirmiş bir Türkiye’nin EXPO 2020’deki şansı da artacaktır.

http://www.stargazete.com/egebolgesi/ab-ilerleme-raporu-ve-anayasa-degisikligi-haber-391870.htm

Join the discussion