Bayram İçinde Bayram

Bayram İçinde Bayram

Kurban bayramı hemen herkesin çocukluk anılarında bir yer bulur. Kimi koyun ve kuzularla arkadaşlığını, kimi onlara biraz ot verebilmek için nasıl uğraştığını hatırlar.

Belkibirkısmımız kurbanlık hayvanlara nasıl kıyıldığını anlamaya çalışmıştır. Ya kurbanlıkların zapt edilmesiiçingösterilen çabalar… Belki bazılarımızkahvaltıiçin hazırlanan etin lezzetiyle hatırlarlar o günleri.

Türkiye ufkunu genişlettikçe dünyadailgilenmesigereken neçokyer olduğunu da kavrıyor. Somali önümüzdebüyükbirörnek olarak duruyor. İnsanımızın engin merhameti, zorlukiçindekiheryere yetişiyor, en azından yetişmek, yardımlaşmak için bütün insani duygularını harekete geçiriyor. Van depreminde ortaya konulan kardeşlikveyardımlaşmayla birlikte anlıyoruz ki ister içerde ister dışarıda olsun, zor durumdaki herkes bizim ilgi alanımız içinde. Bugünlerde siviltoplumkuruluşlarından bazılarının bütün dünyada kurbanorganizasyonlarıiçinde olduğunu görmek insana gurur veriyor. Belli ki bu organizasyon öncelikle deprem bölgesinde olmak üzere,ihtiyaçiçerisindeki her yere uzanacak.

Yahya Kemal Beyatlı, Süleymaniye’de Bayram Sabahı’nda milletimizin ne kadarbüyükdüşündüğünü negüzelanlatır.”Göktetopsesleri var, belli, derinden derine; / Belki yüzlerceşehirsesleniyor birbirine.” Bu şehirler İstanbul’dur, Bursa’dır, Konya’dır, İzmir’dir, Van’dır.Amabunlarla yetinemeyiz, bu şehirler arasında Kosova, Niğbolu, Varna, Budin, Eğri vardır, TunusveCezayir vardır.

Herdönemin kendine göre şartları mevcuttur..Birzamanlar hâkim olduğuheryere adalet götüren anlayışımız,bugünde neredebiryanlışlık görürse itiraz ediyor. Filistin’de, Suriye’de, Avrupa’da, Libya’da, Tunus’ta… Bütün bu ülkelerde ilkeli davranıyor, fırsatçılığı bir yana bırakıyor. Hepsinde demokrasi diyor,insanhakları diyor, hukukun üstünlüğü diyor, dahaçoközgürlükdiyor. O ülkelerdeki mazlumların hakkını savunmakveuluslararasıarenaya taşımak bu ilkeli duruşun bir sonucu. Başbakan Erdoğan’ın bütün bu ülkelerdeki cazibesini izah etmekiçinkonuşmalarındakisağlamdokuyuiyitahlil etmek gerekiyor. Bu konuşmaların mazlumların ruhunu nasıl okşadığını görmek için meydanlara bakmak yetmez mi?

Bayramınyenibayramlara vesile olmasıiçin, yani bayram içinde bayram etmek için yapılması gereken neçokişimiz var.İyiki var, dirilişin yolu buradan geçiyor.

Bayramın kardeşliğimizi pekiştirmesini dileyelimveyazıyı Yahya Kemal’ingüzelşiirindenbirbölümle noktalayalım:

Ulu mabedde karıştım vatanın birliğine.

Çokşükür Tanrıya, gördüm, bu saatlerde yine

Yaşıyanlarla beraber bulunan ervahı.

Doludur gönlüm ışıklarla bu bayram sabahı.

Join the discussion