Mtekelioglu

İrlanda notları

Geçmişte yaptığımız hataları devam ettirmekte ısrar edersek sorunları içinden çıkılmaz hale getirmiş oluruz. Cumhuriyet’ten sonraki ulus devlet projesini, aradan onlarca yıl geçtikten sonra bile, elli yıl öncesinin anlayışıyla devam ettirme...

Üniversiteler ve Anayasa Değişikliği

Üniversitelerimiz yeni öğretim yılına başladı. Yüksek öğretim hayatımız açısından ümit ve kaygıların çok yoğun olduğu bir dönemden geçiyoruz. Ümitlerimiz yoğun, çünkü bilim dünyamız her geçen gün ideolojik bakış açısını bir yana bırakıp bilimsel...

Nitelik ve nicelik AK Parti ve 10 yıl

Tarihimizin önemli dönüm noktaları vardır. Bu dönüm noktalarını olayların yaşandığı dönem itibariyle teşhis etmek bazen kolay, bazen zordur. Kimini hemen bilirsiniz, İstanbul’un fethi gibi, 27 Mayıs darbesi gibi. Kimi, dönüm noktası olarak hemen...

Demokratikleşmenin Neresindeyiz?

3 Kasım 2002 seçimlerini takiben kurulan AK Parti hükümetleri, AB ile çok yakın temaslar sağladı. Bu temaslar hem bakanlar düzeyinde hem de bürokratlar düzeyinde yoğun bir şekilde gelişti. Hedef AB ile müzakere tarihini bir an önce alabilmekti. AB...

EXPO Diasporası

Avrupa Birliği yolunda Türkiye’nin uğraşması gereken en önemli sorun eğitimdir. Sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının serbest dolaşımı açısından değil, katma değer üretmenin en önemli unsuru olduğu için önemli eğitim. Bu konuya derinlemesine...

Expo ve işadamlarımız

Bundan beş altı yıl kadar önceydi. Avrupa Konseyi’nin bir genel kurul toplantısı için Strasbourg Havaalanı’na inmiştik. Alanda olağanüstü bir hazırlık göze çarpıyordu. Komisyon üyesi arkadaşlarımızla birbirimize takıldık: Fransızlar bizi nasıl...

EXPO ve sağlık sektörü

Toplum olarak bugün yaşadığımız bazı sorunları vaktinde niçin teşhis edip çözemediğimizi anlamak zorundayız. Bu sorunları çözmek daha sonra ya imkansız hale geliyor, ya da maddi ve manevi anlamda büyük maliyetler çıkarıyor. Birkaç örnek mi dediniz...

Sanat, entelektüel sermaye ve EXPO

Hasan Bülent Kahraman, geçen haftaki Pazar Sabah’ta çok önemli bir noktayı dile getirdi. “Bienal 2011: Sanat, politika, haz” başlıklı bu yazı “İstanbul Bienali 2011” vesilesiyle kaleme alınmış. Bakın ne diyor bu yazıda Hasan Bülent Kahraman:”Bir...

TBMM açılırken

Türkiye’de mevcut kurumlar arasında bir öncelik sıralaması yapılacak olsa, ilk sıraya Türkiye Büyük Millet Meclisi yerleşir. Çünkü Meclis diğer bütün kurumlara hayat verir. Milletin sesi olma gibi bir özelliği vardır. Bir ülkede halkın sesi yankı...

AB İlerleme Raporu

Avrupa Birliği Komisyonu, aday ülkeler için, her yıl, AB müktesebatına uyum açısından bir değerlendirme raporu yayınlıyor. “Türkiye’nin 2011 Yılı İlerleme Raporu” da hafta içinde açıklandı. Türkiye’deki bir yıllık reform sürecini ve gelişmeleri...