Tekelioğlu Kâtip Çelebi Üniversitesinin Sergisindeydi

Tekelioğlu Kâtip Çelebi Üniversitesinin Sergisindeydi

2009 yılı, UNESCO tarafından bütün dünyada Kâtip Çelebi yılı olarak ilan edilmişti. Kâtip Çelebi Üniversitesi İzmir’e 2010 yılında kazandırıldı. Bu vesile ile medeniyetimizin yüz akı olan değerli bilim ve düşünce adamı Kâtip Çelebi’nin hem ülkemizde, hem dünyada tanıtılması amacıyla kimi etkinlikler yapıldı, yapılıyor. Prof. Dr. Bekir Karlığa’nın başkanlığında Bahçeşehir Üniversitesi Medeniyet Araştırmaları Merkezi (MEDAM) tarafından düzenlenen ve başta Ankara İstanbul, Paris, Kaliforniya, Washington, Şam olmak üzere pek çok yerde “Piri Reis’ten Kâtip Çelebi’ye Osmanlı’nın Dünyaya Bakışı” konulu 65 ayrı haritadan oluşan büyük sergi bu kapsamdaki etkinliğin en önemlilerinden biridir. Bu düzenleme panel, konferans ve sempozyumlarla zenginleştirilerek, amacına daha uygun, daha dolu bir muhtevaya sahip olmuştur.

26 Aralık 2011’de bu büyük bilginin adını taşıyan İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, İzmir Üniversiteleri Platformu ile birlikte, dünyaca ünlü bu sergiyi kentimize taşıyıp, kültür severlerin hizmetine sunarak önemli bir faaliyet gerçekleştirdi. “Piri Reis’ten Kâtip Çelebi’ye Osmanlı’nın Dünyaya Bakışı” konulu bu serginin açılış töreninden önce MEDAM Kurucu Başkanı Sayın Prof. Dr. Bekir Karlığa “Kâtip Çelebi’nin Kâinatı” konulu bir konuşma yaptı. Açılış konuşması yapan önemli isimlerden biri de İzmir Milletvekilimiz ve AB Uyum Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Sayın Mehmet Tekelioğlu idi. Bilindiği gibi AB Uyum Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Tekelioğlu, Kâtip Çelebi Üniversitesi’nin İzmir’e 4. Devlet Üniversitesi olarak kazandırılması hususunda çok yoğun çalışmalar yapmıştı. Bu konuda düşüncenin ve kamuoyunun oluşmasından, kuruluş yasasının çıkarılmasına kadar her kademede öncü bir rol üstlenmişti.

Sergide, Topkapı Sarayı Müzesi Yazma Eserler Kütüphanesi’nden, Türk İslam Eserleri Müzesi’nden ve Süleymaniye Kütüphanesi’nden alınan Müslüman coğrafyacılara ait geleneksel haritalar, Kaşgar’lı Mahmud’un Dünya Haritası ile Mürsiyeli İbrahim, Piri Reis el- Niksari ve 1732 yılında İbrahim Müteferrika tarafından yayınlanan Kâtip Çelebi’nin Cihannüma isimli eserindeki haritalar yer aldı.

Serginin haritaları Prof. Dr. Bekir Karlığa tarafından, arşivlenmek üzere Kâtip Çelebi Üniversitesine hediye edilmiştir. 53 haritadan oluşan bu muazzam sergi 06.01.2012 tarihine kadar Sabancı Kültür Sarayında izleyici ve araştırmacılarla buluştu.

Okurlarımız için kısa bir not:

Osmanlı bilim ve düşüncesinin mümtaz şahsiyetlerinden ve medeniyetimizin son yüzyıllarda yetişen en büyük temsilcilerinden birisi olan Kâtip Çelebi, şüphesiz ki büyük bilim adamı ve düşünürdür. O, adeta İslam dünyasında bir aydınlanma emekçisi, On dokuzuncu yüz yıl Osmanlı modernleşmesinin fikir babası ve itici gücü konumundadır. İslam coğrafya literatürünün son büyük yazarı olan Kâtip Çelebi, Batı dillerinde “Cosmorama” diye geçen ve kainatı gösteren anlamına gelen “Cihân-Nümâ” isimli eseriyle, coğrafyacı olarak Doğu’da Batı’da haklı bir şöhret kazanmıştır. İki kez Latince’ye çevrilmiş olan bu eser, kısmen Fransızcaya, kısmen de ünlü tarihçi Hammer tarafından Almancaya (1812) tercüme edilmiştir. 2009 yılı, UNESCO tarafından bütün dünyada Kâtip Çelebi yılı olarak ilan edilmişti.

Not: Habere konu olan sergi hakkında Sayın Başkanımızın Star Ege gazetesinde 08 Ocak 2012 Pazar günkü ‘Katip Çelebi ve Sergisi‘ başlıklı yazısını linke tıklayarak okuyabilirsiniz…

Join the discussion