AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Ripert Tekelioğlu’nu Makamında Ziyaret Etti

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Ripert Tekelioğlu’nu Makamında Ziyaret Etti

Tekelioğlu: “Biz isteyerek yaptıklarına inanmıyor olsak da, Avrupalı dostlarımız, kendi ülkelerinde, terörün rahat finans kaynakları elde etme zemini bulduklarını artık bilmeleri, görmeleri gerekir. Terörün böyle bir zemin bulmasına müsamaha edilmemelidir. Terörün kimseye bir faydası olmadı, olamaz. Ülkeler yasadışı uygulamalara göz yumarak bir yarar elde edemezler. Bu türden zafiyetler, dostlukları incitir, yaralar.

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı, Büyükelçi Jean- Maurice Ripert, TBMM AB Uyum Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Tekelioğlu’nu makamında ziyaret etti.

2 Şubat Perşembe günü Komisyon toplantı salonunda gerçekleşen tanışma ziyaretinde Komisyon uzmanları, danışmanlar ve Türkiye’nin Tokyo Büyükelçisi Sermet Atacanlı da hazır bullundular.

Toplantı, Tekelioğlu’nun hoş geldiniz konuşması ile başladı. Samimi bir ortam içinde geçen görüşmede, Taraflar birbirleriyle gündemdeki konulara ilişkin görüşlerini, dilek ve temennilerini paylaştılar.

Daha önce de Türkiye’ye birkaç kez geldiğini, hoş izlenimlerle, anılarla yarıldığını söyleyen Büyükelçi Ripert, farklı uygarlıkların tecrübesini harmanlayarak canlı kültürel birikimine katan önemli bir ülke olarak Türkiye’nin, ekonomik ve demokratik gelişmesi ile AB’nin iyi bir partner olacağını umduğunu ifade etti. Ripert, bu sebeple parlamentolar ve komisyonlar arası dostluk ilişkilerinin daha da geliştirilmesini önemsediğini, enerji, eğitim, turizm ve bu bağlamda vizelerin kaldırılması veya kolaylaştırılması gibi hususlarda sevindirici gelişmeler beklediğini söyledi.

AB Uyum Komisyonu Başkanı Tekelioğlu ise konuşmasında, “Başkanlığını yaptığım komisyonun isminden de anlaşılacağı gibi, Türkiye olarak AB ile ilişkilerin daha iyi bir düzeyde sürmesi için standartları yakalamaya gayret ediyoruz” diye başladığı konuşmasını şöyle sürdürdü: “Elbette müzakerelerin yürütülüyor olması, herkes için bir motivasyon yaratır. Hükümet, Parlamento, Komisyonlarımız, sivil toplum örgütlerimiz, kısaca hepimiz, kriterlerin yakalanması için büyük bir gayret içindeyiz. Gayretimizde hiçbir azalma olmayacaktır. Müzakerelerin politik sebeplerle kesintiye uğramasından üzgünüz. Daha yapıcı katkılar yapılacağının ümidi içindeyiz. Pozitif yaklaşımların olmasını bekliyoruz. Biz birlikte danışarak, görüşerek, seminer ve panel gibi programlar düzenleyerek süreci daha sağlıklı sürdürmek istiyoruz. Bizde 9 Mayıs Avrupa Birliği Günü’dür. O günde çeşitli etkinlikler programlıyoruz. Bu konuda detaylar ortaya çıkınca tekrar görüşürüz. Bu çerçevede AB ülkeleri ve Türkiye parlamenterleri değişimli ziyaretlerde bulunacaklar. Düşündüğümüz projenin büyük kısmını AB finanse ediyor”

AB’den beklentimizin olduğunu söyleyen Prof. Dr. Mehmet Tekelioğlu, vize meselesini yineledikten sonra sözü kimi AB ülkelerinin terör konusunda gereken duyarlığı göstermediğinden mustarip olduğumuzu ifade etti. “Biz isteyerek yaptıklarına inanmıyor olsak da, Avrupalı dostlarımız, kendi ülkelerinde, terörün rahat finans kaynakları elde etme zemini bulduklarını artık bilmeleri, görmeleri gerekir. Terörün böyle bir zemin bulmasına müsamaha edilmemelidir. Terörün kimseye bir faydası olmadı, olamaz. Ülkeler yasadışı uygulamalara göz yumarak bir yarar elde edemezler. Bu türden zafiyetler, dostlukları incitir, yaralar. Kimse dostunun zararına olacak bir yarar elde etmeyi politik bir nedenle savunamaz. Benim için yıkıcı olan dostum için de yıkıcı, dostum için yapıcı olan benim için de yapıcı olmalıdır. Nihai amacımız daha yaşanabilir, daha mutlu, daha güvenli bir dünyayı birlikte kurmak değil midir? Terör örgütleri oralarda para toplama faaliyetinde bulunuyorlar. Bunu önleme konusunda göstereceğiniz hassasiyete şimdiden teşekkür ediyorum.”

Konuşmanın ilerleyen bölümünde ekonomi ve tarımdaki gelişmelere de değinen Tekelioğlu, sözlerini Tarım Bakanlığının AB standartlarını yakalamak için yoğun çalışma içinde olduğunu, müktesebata uyum yasaları kapsamında tarımla ilgili 103 yönetmeliğin yürürlüğe girdiğini ifade ederek bitirdi.

Join the discussion