Vizesiz Avrupa

Vizesiz Avrupa

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Başkanlığı (Ulusal Ajans) tarafından düzenlenen “Vizesiz Avrupa Konferansı”na katıldık…

Avrupa Parlamentosu ile Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinden oluşan ve Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkilerin siyasi organı olan Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu’nun Strazburg’da düzenlediği toplantıda, ilişkilerin en önemli ve sorunlu konularından biri haline gelen vize meselesi tüm boyutlarıyla değerlendirildik. Birçok ülkeye vize muafiyeti uygulamaya başlayan veya bu yönde görüşmeler yapan AB ‘nin, tam üyelik müzakerelerini sürdüren Türkiye ile vize muafiyetine yönelik süreci başlatmaktan dahi imtina etmesinin yanlışlığına dikkat çektik.

Vizesiz Avrupa Toplantısından sonra, Avrupaya doğru yola çıkacak karavanın önündeki sembolik bariyeri kaldırıyoruz. Darısı vize önündeki bariyerlere… Sermayenin serbestçe dolaştığı yerde emeğin de serbestçe dolaşması gerekiyor. Aksi durum Yunanistandakine benzer krizlerin temel sebebi…

Join the discussion