Tekelioğlu: Medeniyet değerleri için AB’yi önemsiyoruz

Tekelioğlu: Medeniyet değerleri için AB’yi önemsiyoruz

“Bizim AB vizyonumuzda bir değişiklik yok. Sadece zaman zaman anlamakta ve kamuoyuna anlatmakta zorlandığımız hususlar oluyor. Biz AB’yi öncelikle çeşitli medeniyetlerden süzülerek gelen ortak değerlerin öne çıkarıldığı bir birlik olduğu için önemsiyoruz.”

“Türkiye’nin AB’ye ihtiyacı olduğu kadar, AB’nin de Türkiye’ye ihtiyacı var.”

AB Uyum Komisyonu Başkanı, Ak Parti İzmir Milletvekili Prof. Dr. Mehmet Tekelioğlu’nun Lüksemburg’dan önemli ziyaretçileri vardı. 12 Şubat’ta Lüksemburg Temsilciler Meclisi Üyesi ve Yeşiller Partisi Milletvekili Felix Braz, Temsilciler Meclisinin diğer üyesi Serge Wilmes ve parti yetkilisi Charles Jacques Hurt ile birlikte AB Uyum Komisyonu Başkanı Mehmet Tekelioğlu’nu makamında ziyaret etti. Ziyaret, liderliğini AB Uyum Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Tekelioğlu’nun yaptığı “Parlamentolar Arası Değişim ve Diyalog Projesi”  çerçevesinde gerçekleşti.

Tekelioğlu teşekkürle başladığı konuşmasında, önce liderliğini yaptığı proje hakkında bilgi verdi. Projeyi AB ile ortak yürüttüklerini,  hedeflerinin Türkiye’nin AB’ye katılım sürecini kolaylaştırmak olduğunu, bu amaçla Türkiye’nin AB Perspektifini farklı kesimlere anlattıklarını, bu konuda kimi doğru olmayan algıları düzeltme çabası içinde olduklarını belirttikten sonra, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Projemizin; biri, canlı örneği şu an sizin ziyaretinizle görülüp yaşandığı gibi “değişim” , diğeri “diyalog” olmak üzere iki önemli ayağı var. Diyalog kapsamında yurt içinde ve dışında farklı temalarla çeşitli buluşmalar gerçekleştirdik, gerçekleştiriyoruz.  İstanbul ve Edirne’de, Şanlı Urfa ve Mardin’de, Hatay’da, yurtdışında Viyana’da toplantılar yaptık. Her toplantımızın bir teması var. Önümüzdeki hafta Antalya’da terör temasıyla bir buluşmamız olacak. Nisan’da Berlin’de  ‘İyi Yönetişim’ konulu sempozyum yapacağız. Ekim’de Paris’te yapacağımız sempozyumun konusu ‘Toplumsal Cinsiyet’ olarak belirlenmiştir. Buluşmalarımız farklı yerlerde tematik çeşitlenmelerle sürecektir. Genel çerçevesini tanıttığım projemizin önümüzdeki programlarından birinde sizlerle tekrar birlikte olmayı umuyoruz. Sizinle Hatay’daki birlikteliğimizi başka bir yerde mesela Van’da veya Trabzon’da sürdürmek istiyoruz. Maalesef dün Hatay Cilvegözü’nde sınırın tam ara noktasında bir patlama oldu. Bu olay, durumun ve bölgenin ne kadar hassas olduğunu gösteriyor. AB’nin bu hassasiyeti gözetmesi, bizim realitemizi ona göre kavraması gerekir. Avrupalı dostlarımızdan daha fazla anlayış ve destek bekliyoruz.”

Lüksemburg Temsilciler Meclisi Üyesi Felix Braz da, küçük bir ülke olduklarına, ancak Almanya ve Fransa ile sınırları sebebi ile başından beri AB’de önemli roller oynadıklarına vurgu yaptıktan sonra özetle şöyle konuştu: “Biz de bu konuda değişik faaliyetler yürütmekteyiz. Bu proje, AB üyesi ülkelerin, Türkiye hakkında önyargılarını kaldırma amacı gütmesi açısından önemlidir. Hatay’daki patlamanın arkasında olanları kınıyoruz. Lüksemburg siyasi çevreleri, neredeyse oy birliği ile AB’nin Türkiye’yi içine alacak tarzda genişlemesini istemektedir. Kamuoyunda ve siyaset grupları içinde, Türkiye’nin büyüklüğünden ve dinamizminden kaynaklanan kimi sıkıntıların yansıtıldığı tartışmalar olabilir. Ancak bunlar genel olmayan durumlardır. Siyasi ilişkilerimizi daha fazla geliştirmek istiyoruz. Bu maksatla Ankara’da bir konsolosluk açtık. Mayıs ayından itibaren Lüksemburg – İstanbul arasındaki uçuş sayısı haftada dört sefere çıkarılacak. Katılım konusunda kriterler açık, anlaşılır, çifte standartsız olmalıdır.”

Felix Braz’ın, Türkiye’nin AB ilişkilerinde gözlenen yavaşlamayı nasıl hızlandıracağına dair sorusuna başkan Tekelioğlu şu karşılığı verdi: “Bizim komisyonumuzun görevi Mecliste çıkan veya çıkacak olan kanunların AB mevzuatına uygunluğunu tartışmak, inceleyip Başkanlığa rapor etmektir. Komisyonumuza gönderilen yasa teklif ve tasarılarında değiştirilmesi gereken hususları, Başkanımıza rapor olarak bildiriyoruz. Bizim hassasiyetlerimiz AB standartları ve mevzuatları etrafında oluşur. Bunun yanında kamuoyunu bilgilendirmek, bu bağlamda ziyaretler yaparak AB vizyonumuzu anlatmak gibi önemli bir görevimiz de var. Bizim AB vizyonumuzda bir değişiklik yok. Sadece zaman zaman anlamakta ve kamuoyuna anlatmakta zorlandığımız hususlar oluyor. Biz AB’yi, öncelikle çeşitli medeniyetlerden süzülerek gelen ortak değerlerin öne çıkarıldığı bir birlik olduğu için önemsiyoruz. Yani medeniyet değerlerine önem verdiğimiz için AB’yi önemsiyoruz. İnsanlık ve medeniyet değerlerinin hayata geçirilmesine herkesin, hepimizin ihtiyacı var. Bu anlayıştaki bir birliğe ihtiyacımız var. Kimin ihtiyacı olmaz ki? Nitekim değişim ve diyalog projesini onun için yürütüyoruz.”

AB Uyum Komisyonu Başkanı, Ak Parti İzmir Milletvekili Mehmet Tekelioğlu, konuşmasını “Türkiye’nin AB’ye ihtiyacı olduğu kadar, AB’nin de Türkiye’ye ihtiyacı var.” diyerek bitirdi.

Join the discussion