Türkiye herkesin hayranlığını kazanıyor!

Türkiye herkesin hayranlığını kazanıyor!

Portekiz Parlamento heyeti başkanı Moreira:

“Stratejik müttefiklik kapsamında aramızda vize ve pasaport gibi prosedürleri kaldırabiliriz. Vatandaşlarımız ülkelerimizi engelsiz ve kolay bir şekilde ziyaret etsinler. Ticaret, turizm, sosyal, kültürel ilişkiler gelişsin. Türkiye dinamik bir ülke ve son on yıldaki gelişmesi ile herkesin hayranlığını kazanmıştır. Elde ettiklerinizle yetinmiyor, kalkınmanızın sürdürülebilir olması için azami gayret gösteriyorsunuz.”

AB Uyum Komisyonu Başkanı Tekelioğlu:

“Şu anda bu eksikliklerimizi gidermek için, sadece hükümet iradesi değil meclisimizde, iktidar ve muhalefet kanadında, basında, bunlardan da önemlisi halkımızda güçlü bir irade var. Karşılıklı olarak bu elverişli ortamın verimli değerlendirilmesi gerekir.”

Portekiz Parlamento heyeti, Adriano Rafael de Sousa Moreira başkanlığında AB Uyum Komisyonunu ziyaret etti. Liderliğini AB Uyum Komisyonu Başkanı Ak Parti İzmir Milletvekili Mehmet Tekelioğlu’nun yaptığı, ‘Parlamentolar Arası Değişim ve Diyalog Projesi’ çerçevesinde yapılan değişim ziyaretinde taraflar birbirlerine yakın, sıcak mesajlar verdiler.

Komisyon toplantı salonunda gerçekleşen görüşme Mehmet Tekelioğlu’nun kısa bir hoş geldiniz konuşmasıyla başladı. “AB ile müzakere sürecimizde Portekiz’in bize verdiği destek bilinmektedir. Bu ziyaret bu çerçevede anlamlıdır. Portekiz ile Türkiye arasında her zaman dostane ilişkiler olmuştur. Birbirimizin önemini kavradığımız her aşamada karşılıklı ilgi daha da çoğalmaktadır. Türkiye’ye gösterilen ilgi için teşekkür ediyorum. Biz ilişkilerimizin merkezine dostluğu koyan bir milletiz. Portekiz’le olan dostluğumuzun azalmaksızın devam edeceğine olan inancımız tamdır.”

Heyet Başkanı ve Portekiz Parlamentosu Milletvekili Moreira’da konuşmasına bu toplantının kendileri için önemli olduğuna vurgu yaparak başladı. Portekiz heyeti özetle şu düşüncelere yer verdiler: “Türkiye’nin üyeliği sadece bizim için değil bütün bir Avrupa Birliği için çok önemlidir. Avrupa doğuda Türkiye’den başlayıp, batıda Portekiz’de bitiyor. Aynı zamanda iki Akdeniz ülkesi olarak çok benzerliklerimiz var. Bu yakınlık ve benzerliği ticaret ve turizmi daha fazla geliştirmek için kullanmalıyız diye düşünüyorum. Portekiz her zaman Türkiye’nin AB üyeliğine destek vermiştir. Bu kimi zaman ittifaka varan bir durumdur. Bize sorarsanız bu ilişkiyi stratejik ittifaka dönüştürmeliyiz. Pratik ve uygulanabilirliği açısından THY ile Portekiz Ulusal Hava Yolları işbirliği yapabilir. Hatta isterse THY bizim havayollarımızı ala da bilir. Biz bundan memnuniyet duyarız. Doğrusu böyle bir satışı arzulamıyor değiliz. Stratejik müttefiklik kapsamında aramızda vize ve pasaport gibi prosedürleri kaldırabiliriz. Vatandaşlarımız ülkelerimizi engelsiz ve kolay bir şekilde ziyaret etsinler. Ticaret, turizm, sosyal, kültürel ilişkiler gelişsin. Türkiye dinamik bir ülke ve son on yıldaki gelişmesi ile herkesin hayranlığını kazanmıştır. Elde ettiklerinizle yetinmiyor, kalkınmanızın sürdürülebilir olması için azami gayret gösteriyorsunuz. Biz Portekiz’e ve diğer Avrupalılara bunları anlatıyoruz, anlatacağız. Türkiye’nin AB üyeliği gerçekten tam bir AB üyeliği olacaktır, olmalıdır. Dengeleri ve güç yapısını değiştiren bir partner olarak karşımıza çıkacaksınız. Türkiye’nin yükselişinin duracağı sanılmamalıdır. Çünkü politikacılarınız halklarını dinliyor ve talepleri gerçekleştirmek için gece gündüz çalışıyorlar. Biz AB içinde Türkiye’ye yardımcı olurken aslında kendimize, AB’ye yardımcı oluyoruz.

İyi niyet ve iyi dilekleri için heyete teşekkür eden Başkan Tekelioğlu, özellikle kriterlerinin hayata geçirilmesi itibariyle AB’nin kendileri için yapay, nesnel bir konu olmadığına vurgu yaptığı açıklamasını “İnsanımız için düşündüğümüz ekonomik ve demokratik seviye AB kriter ve amaçlarıyla örtüşüyor.” diyerek sürdürdü. “Bu nedenle AB bizim için içselleştirilmiş bir konudur. Biz kriterleri dışsal sebeplerle değil, kendi arzu ve amacımıza uygun hayat ve dünya görüşümüz sebebiyle benimsiyor, pratiğe geçiriyoruz. O nedenle de çok kısa zamanda büyük mesafeler kat ediyoruz. AB standartlarını karşılamak için elimizden geleni yapıyoruz. Elde ettiğimiz başarılar, bizi gerçekler karşısında kör yapmamalıdır. Eksiğimizi de fazlamızı da biliyor, bilmeye çalışıyoruz. Her ülke gibi bizim de kimi eksikliklerimiz yok değil. Özellikle demokratik alanın düzenlenmesi ile ilgili kimi eksiklerimizin olduğunun farkındayız. Ama şu anda bu eksikliklerimizi gidermek için, sadece hükümet iradesi değil meclisimizde, iktidar ve muhalefet kanadında, basında, bunlardan da önemlisi halkımızda güçlü bir irade var. Karşılıklı olarak bu elverişli ortamın verimli değerlendirilmesi gerekir. Sözgelimi kimi fasılların açılmasını geciktiren blokajlar kaldırılmalıdır.”

Vize ve blokajların kaldırılması hususunda Portekiz’in desteğini isteyen Tekelioğlu, “Ticaretin ve turizmin gelişmesi bizim de amaçladığımız konular arasındadır.” diyerek sözlerini bitirdi.

Join the discussion