Tekelioğlu: “Sağlıklı Gıda Konusunda AB Standartları Açısından Bir Sıkıntı Yok”

Tekelioğlu: “Sağlıklı Gıda Konusunda AB Standartları Açısından Bir Sıkıntı Yok”

AB UYUM KOMİSYONUNDA TARIMDA AB KRITERLERİ KONUŞULDU

Yılbaşı itibariyle çok sayıda yönetmeliğin yürürlüğe girmesi gıda üretimi konusuna güncellik kazandırdı. Yeni yönetmelikler hayatımızı nasıl etkileyecek ?

Sütte kanser söylentisini kimler çıkardı? Bunun okul kantinlerindeki düzenlemelerle ilgisi var mı?

Bu ve bunun gibi, son zamanlarda gıda konusu ile ilgili olarak kamuoyunda çeşitli söylenti ve istifhamlara konu olan düzenlemeler ve tarımdaki gelişmeler hakkında AB Uyum Komisyonunda bilgilendirme toplantısı yapıldı.

***

AB Uyum Komisyonunda gıda, tarım ve hayvancılıkla ilgili önemli bir bilgilenme toplantısı yapıldı.

AB Uyum Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Tekelioğlu’nun daveti ile düzenlenen toplantıya, AB Uyum Komisyonu ve Tarım Komisyonu üyesi milletvekilleri, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı müsteşar Yardımcısı Dr. Nihat Pakdil, Gıda Kontrol Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Kavak, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Emine Güher ÇELTEK ile gazeteciler ve komisyon uzmanları katıldılar.

Başkan Tekelioğlu, toplantının, son zamanlarda kamuoyunda çıkan kimi tartışmaların oluşturduğu bilgi kirliliğinin önünü almak, teoride ve uygulamada işin aslını birinci ağızdan öğrenmek maksadıyla düzenlendiğini ifade etti. Sağlıklı gıdanın sağlıklı üretimi, korunması, pazarlanması hususunda çok hassas olduklarını belirten Tekelioğlu’ndan sonra, bakanlık yetkilileri sunum yaptılar. 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun uygulanması yönünde çıkarılan yönetmeliklerin, pratik yansıma ve sonuçları ifade edildi. Bilindiği gibi bu kanun Haziran 2010’da çıkmış, Resmi Gazetede yayınlandıktan altı ay sonra 13 Aralık 2010’da yürürlüğe girmişti.

Yılbaşı itibariyle çok sayıda yönetmeliğin yürürlüğe girmesi sebebiyle konunun güncel hale geldiği vurgulandı. Türkiye’nin AB’ye uyum sürecinde hazırlanan müktesebatın, istenilen kriterlere uyum ya da uyumsuzluğun pratik işleyişi, sağlanan gelişmeler ve öneriler ortaya kondu. Yetkililer tarım bitkileri ve hayvansal ürünlerin sağlıklı üretimi, korunması, pazarlanması hususlarında ayrıntılı ve açıklayıcı bilgi verdiler. İlaçlamadan, sulamaya, soğuk zincir oluşturmaktan, zinciri koparmaksızın iç ve dış piyasalarda ürünlerin tüketiciye ulaştırılmasına kadar getirilen kalite ve sağlık standartları anlatıldı. Kimi alanlarda eksiklerimizin olmasına rağmen, bazı konularda özellikle GDO’lu ürünlerde ve ilaçlamada ölçü aldığımız standartlarda, müktesebatımızın, AB standartlarından bile ileride olduğu ifade edildi. Hatta sağlık ve hijyen hassasiyetimiz sebebi ile kimi konularda AB’ye uyumsuz olduğumuz belirtildi.

Bilgilenme bakımından çok faydalı olan sunumların ardından soru ve cevap turuna geçildi. Bu bölümde Komisyon Başkanı Prof. Dr. Mehmet Tekelioğlu, AB uyum sürecinde, konunun gündelik hayatımızın ayrılmaz parçası olan Pazar kültürümüzle ilgili çok önemli bir boyutunu gündeme taşıdı. “Açıktan satılan ürünlere sınır gelince pazarda satılan ürünlere ne olacak?” diye sordu. Başkanın diğer sorusu süt üretimini düzenleyecek Süt Konseyine ilişkindi. Müsteşar Yardımcısı Nihat Pakdil, Süt Konseyinin kurulduğu bilgisini verdi. Açıktan satılan ürünler içinse konunun sağlık önceliği göz önünde tutularak çözüme kavuşturulacağını, sağlıklı üretilen bir ürünün sağlıksız koşullarda pazarlanmasına müsaade etmeyeceklerini söyledi. Bunun gibi, sağlıksız koşullarda üretilen ürünlerin sağlıklı gözüken koşullarda pazarlanmasına, bir anlamda göz boyamacılığına da müsamaha edilmeyeceğini ifade etti.

Katılan herkesin çok yararlı bilgilerle ayrıldığı toplantının ortak temennisi, gıda konusunda üreticiden tüketiciye kadar herkesin belli bir bilinç seviyesine ulaşmasıydı.

Join the discussion