Tekelioğlu COSAC Toplantısındaydı

Tekelioğlu COSAC Toplantısındaydı

Tekelioğlu: Müzakerelerin siyasi nedenlerle durma noktasına gelmesine rağmen, AB standartları ve değerleri Türkiye için referans oluşturmaya devam edecektir.”

Avrupa Birliğine üye ve aday ülkelerin AB İşleri Komisyonlarının üyeleri ile Avrupa Parlamentosu temsilcilerini bir araya getiren ve parlamenter organların yetki alanlarına müdahale etmeyecek şekilde, düzenli görüş alışverişine olanak sağlayan COSAC’ın Başkanlar Toplantısı, 29-30 Ocak 2012 tarihlerinde, AB Dönem Başkanı Danimarka’nın ev sahipliğinde Kopenhag’da yapıldı. Bu toplantıya TBMM’yi temsilen AB Uyum Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Tekelioğlu ile Komisyon Sözcüsü Ercan Candan katıldılar.

Toplantıda, Avrupa’nın 2020 enerji ve iklim politikaları, Avrupa’da yaşanan borç krizi ve Avrupa ekonomik yönetişimi konuları, üye ve aday ülke parlamenterlerince tartışıldı. Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Maroš Šefčovič ile Avrupa Komisyonu’nun iklimden sorumlu üyesi Komiser Connie Hedegaard, toplantı gündemindeki konulara ilişkin birer konuşma yaptılar, parlamenterlerin soru ve eleştirilerine cevap verdiler.

Toplantıda gündemdeki konulara ilişkin bir konuşma yapan Komisyon Başkanı Tekelioğlu, ilk olarak iklim değişikliğinin çevresel, ekonomik ve sosyal olarak büyük bir tehdit oluşturduğuna dikkat çekti. Türkiye’nin önceliğinin enerji verimliliği, yenilenebilir enerjinin payının arttırılması ve enerji güvenliği olduğunun altını çizen Tekelioğlu, Türkiye’nin iklim değişikliği ile mücadelede attığı adımların ve vizyonunun AB 2020 enerji ve iklim politikaları ile uyumlu olduğunu söyledi. Buna paralel olarak, enerji arz güvenliğini sağlamanın, Avrupa ve Türkiye için önemini belirten Tekelioğlu, Türkiye’nin jeo-stratejik konumunu hatırlattı. Zengin enerji kaynaklarına sahip Ortadoğu ve Kafkaslar ile Avrupa arasında transit ve köprü ülke durumunda olması sebebi ile, AB’nin enerji arzında ülkemizin önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı.

Tekelioğlu’nun konuşması ve Türkiye’nin iklim değişikliğine ilişkin attığı adımlar karşısında memnuniyetini ifade eden, Avrupa Komisyonu iklimden sorumlu Komiseri Hedegaard, sorunun iklime ve çevreye zarar vermeden çözümü hususunda Türkiye’nin aldığı önlemleri takdirle izlediklerini ifade etti. Ayrıca Türkiye’nin transit ülke olarak oynayacağı kritik rolün, AB için çok önemli olduğunu ve işbirliğinin arttırılması gerektiğini belirtti.

AB Uyum Komisyonu ve İzmir Milletvekili Tekelioğlu, Avrupa’daki borç krizi ve bunun Türkiye’te etkileri bağlamında da şunları söyledi: “AB, Türkiye’nin en büyük ticaret partneridir. Bu sebeple AB’deki ekonomik krizin Türkiye’yi de olumsuz etkilememesi mümkün değildir. Ancak Türkiye ekonomisinin temellerini çok sağlam tutarak ilerleme yolunu seçmiştir. Ekonomik ve mali disiplinden taviz vermemeye çok dikkat ediyoruz. Bu alanda yakaladığımız başarı herkesçe bilinmektedir. Türkiye bütçe açığı ve kamu borç dengesi bağlamında AB kriterlerini karşılamıştır. Bilindiği gibi sadece birkaç AB üye ülkesi bu kriterleri karşılayabilmiştir. Türkiye, istikrarlı, tutarlı ekonomik büyümesi ve konumuyla AB’nin krizden çıkmasına yardımcı olacak durumdadır. Türkiye, AB dışındaki bölgelerle de ticari ve ekonomik ilişkilerini geliştirmiştir, geliştirmektedir. Buna rağmen AB, hâlâ en önemli ticari partnerimizdir. AB standartları ve değerleri Türkiye için referans oluşturmaya devam edecektir.

Tekelioğlu, müzakerelerin siyasi nedenlerle durma noktasına geldiğini, bunun ilişkileri ve kamuoyunu da olumsuz etkilediğini; ancak karşılıklı yapıcı adımlarla işbirliği yapılabilecek alanlar üzerine çalışılması gerektiğini ifade ile sözlerini bitirdi.

Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Maroš Šefčovič ise Tekelioğlu’na cevaben, sorunların çözümünün iki tarafın siyasi iradesi ile mümkün olduğunu belirtti. Türkiye’nin yükselen bir ekonomi olarak AB için çok değerli olduğunu ve işbirliğinin arttırılması gerektiğini ifade etti.

Toplantı gelinen noktanın farklı perspektiflerden ortaklaşa paylaşılmasına imkân vermesi bakımından çok yararlı oldu.

Join the discussion