Türkiye İcatların Ve Buluşların Merkezi Olacak

Türkiye İcatların Ve Buluşların Merkezi Olacak

Başkanlığını İzmir Milletvekili Mehmet Tekelioğlu’nun yaptığı AB Uyum Komisyonu, ülkemizin ekonomik ve teknolojik gelişmesine köklü ve çok önemli katkı sağlayacak, kamuoyunda “Patent Yasası” diye bilinen kanun tasarısını görüştü. Tekelioğlu bu çalışmada asıl görevlerinin, sınayi mülkiyet haklarının tesisi ve korunması konusundaki mevzuatı, AB Müktesebatına uygun hale getirmek olduğunu söyledi: “Geldiğimiz aşama ve sahip olduğumuz imkânlarla özellikle teknolojik gelişmemizi üretken bir zeminde sürdürmek için özgün arayışlara, çılgın düşüncelere, girişimci insanımıza her konuda yardımcı olmak istiyoruz. Bu düzenleme, patentle ilgili tüm çabaları kolaylaştırarak, onların ticarileşerek uygulanabilirliğini artırmak için yasal düzenlemeler içeriyor. Bu yasa, zaten dinamik olan insanımızı, bilgi, teknoloji ve sanayii alanında daha başarılı kılacaktır.”

TBMM Başkanlığı, Hükümet tarafından hazırlanarak gönderilen ve toplam 91 maddeden oluşan  ‘Patent hakları ve uygulamalarını yeniden düzenleme’ konusunu gündemine alır almaz, 15 Mart’ta esas komisyon olan Sanayii..Bilgi ve Teknoloji komisyonuna ve ilgili görülen alt komisyonlara göndermişti. Alt komisyonlar tasarının kendileriyle ilgili maddelerini görüşmeye başladılar. Başkanlığını Ak Parti izmir Milletvekili Prof. Dr. Mehmet Tekelioğlu’nun yaptığı AB Uyum Komisyonunun gündeminde de kısaca ‘Patent Yasası’ diye bilinen işte bu tasarının ilgili maddeleri vardı. 27 Martta Komisyon salonunda yapılan toplantıya, komisyon üyesi milletvekillerine ilaveten, Türk Patent Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Habip Asan ve ilgili bürokratlar, AB Bakanlığının görevli bürokratları, sivil toplum örgütü temsilcileri katıldılar. Sunumlarından sonra TPE Başkanı Habip Asan, komisyon üyelerinin sorularını cevapladı.

Tam ismiyle “Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” yasalaştığı taktirde, Türkiye’nin AR-GE, tasarım ve buluş alanında atak yapması bekleniyor.

Sözkonusu tasarı, AB mevzuatı ve taraf olduğumuz uluslararası anlaşmalara uyum sağlanmasını, endüstriyel tasarımların korunmasını, TPE’nin görevlerini daha rahat ve etkin yerine getirmesini, şimdi veya gelecekte ortaya çıkabilecek ihtiyaçları karşılamayı, bu bağlamda öngörülen eksiklikleri ve aksamaları gidermeyi, konuyla ilgili suç ve cezalara ilişkin hükümlerin düzenlenmesini içermektedir.

Böyle bir yasal düzenleme ile her alanda hamle yapan toplumsal dinamizmin yönlendirilmesi, önünün açılması gerelkiyordu. Mevcut yasalarda büyük boşluklar olmasına rağmen Ak Partili son on yıllık dönemde, patent başvuruları her yıl %20 artmıştır. Bu artış dünya genelinde %5 seviyesindedir. Patent alma sıralamasında Avrupa’da 8’inci, dünyada 16’ncıyız.

Join the discussion