Yatırımcımız AB Fonlarını Daha Kolay Kullanacak

Yatırımcımız AB Fonlarını Daha Kolay Kullanacak

AB Uyum Komisyonu Başkanı Mehmet Tekelioğlu, yapmayı düşündükleri “düzenlemeler gerçekleşirse AB fonu kullanılarak yürütülen projelerin, hayata daha kolay, daha hızlı ve etkin aktarılması sağlanacak. Hazine müsteşarlığımız yatırımcılarımıza büyük destek ve kolaylıklar sağlayacak.” dedi.

Tekelioğlu: “Amacımız en güzel, en verimli, en akılcı olanı en kolay bir şekilde başarmaktır. Millet olarak bu bizim şiarımız olmalıdır. Yapılan düzenlemeler sonrasında yatırımcı önemli bir imkâna daha kolay ulaşacaktır.”

AB Uyum komisyonu geçen Perşembe toplanarak 1/747 esas numaralı Kanun Tasarısının komisyonu ilgilendiren iki maddesini görüştü. “Kamu Finans ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Usul ve Esaslarını İçeren Tasarı” bir torba yasa olarak hazırlandığından, tasarının yasalaşması sürecinde, birçok komisyon, kendileri ile ilgili maddeler hakkında görüşlerini asıl komisyona rapor ediyorlar. Bu kapsamda 4749 sayılı kanuna eklenmesi düşünülen iki madde de AB uyum Komisyonu’nun gündemindeydi.

Komisyon Başkanı ve Ak Parti İzmir Milletvekili Prof. Dr. Mehmet Tekelioğlu, toplantıyı açış konuşmasına, İlave maddelerin, AB hibe fonlarının kullanımı ve yönetimi ile Ulusal Fon’un kullanımı konularını içermesi bakımından çok önemli olduğunu söyleyerek başladı. “Gecikme, ihmal veya kabul edilemez başka sebepler yüzünden bu fonların büyük kısmı kullanılamıyordu. Yapılan düzenlemeler gerçekleşirse AB fonu kullanılarak yürütülen projelerin hayata daha kolay, daha hızlı ve etkin aktarılması sağlanacak. Hazine müsteşarlığı yatırımcımız için son derece faydalı olan bu konuda yatırımcılarımıza büyük destek ve kolaylıklar sağlayacak.”

Daha sonra Başkan Tekelioğlu komisyon üyelerinin bilgilenmeleri için sözü ilgili bürokratlara verdi. Hükümet kanadından Hazine Müsteşar Yardımcısı Ferudun Bilgin ile AB Bakanlığı Mali İşbirliği Başkanı M. Süreyya Süner, üyelere önemli açıklamalarda bulunup,  soruları cevaplandırdılar. Ferudun Bilgin getirilen tasarının AB uyum süreci ile ilgili olmadığını, zaten önceden beri var olan mali işbirliğini daha işler hale getirmeyi amaçladığına dikkat çekti. Türkiye’de yapılan yatırımlarda, Türkiye’nin katkılarının yeteri ölçüde karşılanmaması ile bazı sıkıntılar yaşandığına; çoğu zaman çok az bir para harcanarak sağlanabilecek çok büyük yatırım imkânlarının heba edildiğine dikkat çeken Bilgin, “Şimdi bu düzenleme ile bunu önüne geçiliyor. Eğer ilgili kurumlar o an katkı sağlayamazlarsa hazine olarak biz onların taahhütlerini karşılayacağız.” dedi.

Tekelioğlu daha sonra yaptığı açıklamada;  “Bu topyekûn kalkınma ve gelişme amacına kilitlenmiş bir Türkiye’nin, ortak hedefler doğrultusunda, kişilerinden kurumlarına kadar tüm unsurlarının, kolaylaştırıcı hareket ettiklerini gösteriyor. Amacımız en güzel, en verimli, en akılcı olanı en kolay bir şekilde başarmaktır. Millet olarak bu bizim şiarımız olmalıdır. Yapılan düzenlemeler sonrasında yatırımcı önemli bir imkâna daha kolay ulaşacaktır. Komisyon olarak, bu amacın gerçekleşmesi için biz de üzerimize düşen katkıyı yaptıysak ne mutlu bize. Memleketimiz, insanımız için hayırlı olsun.”  

Join the discussion